GİZLİLİK POLİTİKASI

Trrealfx olarak ,müşteri odaklı hizmet felsefesi ve yasal yükümlülükleri ile edinilen veya saklanan müsteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmekteyiz.

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Müşterilerin işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır.

Tüm müşteri bilgileri güvenli bir veri tabanında tutulmakta olup bu bilgilere sadece yetkili üst düzey personel erişebilmektedir. Bu bilgiler müşterilerin Şirket’e sunacağı bilgiler olabileceği gibi Şirket web sitesini ve platformlarını ziyaretleri sırasında otomatik olarak sisteme bırakacakları teknik bilgiler, tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret kaynakları, ziyaret saatleri, yönlendirme adresleri gibi bilgiler de olabilir.

Müşterinin, Şirket web sitesini ne şekilde kullandığına dair bilgi toplamak amacıyla müşterinin bilgisayarına tanımlama bilgisi (cookie) yerleştirilmesi de Şirket’in bilgi toplama prosedürüne dahildir. Bu bilgi toplama yöntemlerinin uygulanması müşteri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket tarafından toplanmış olan tüm bilgiler, yalnızca müşteri hesaplarının doğrulanmasından sorumlu olan şirket çalışanları ile paylaşılmakta olup, bu doğrulama işlemlerinin yegane sebebi müşterinin gizliliğini ve güvenliğini muhafaza etmektir. Şirket tarafından kullanılan bu Cookie’ler ziyaretçilerin ne kişisel ne hesap ne de şifre bilgilerini içerir.

Şirket, bu site ve diğer sitelerde, öncü internet reklamlarını amaçlayarak kurumsal reklam şirketleriyle web site ziyaretçilerinin kullanım bilgilerini paylaşabilir. Bu amaçla çözünürlük etiketi, müşterilerce ziyaret edilen sayfalara müşterilerin dikkat etmesi için de kullanılabilir. Reklam şirketleri tarafından toplanan bilgi doğrultusunda kullanılan bu çözünürlük etiketleri kişisel bilgilere dayalı olarak tanımlanamaz.

Şirket, web sitesini yönetmek ve geliştirmek için, sayfa taleplerini, form taleplerini ve başarı yöntemlerini içeren istatistiksel hacimli bilgi ve kullanımı çözümlemek ve izlemek için üçüncü parti yazılımlar ya da hizmetler kullanabilir Bu cookie’ler hiçbir kişisel tanımlama bilgisi içermez.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Müşteriler, Şirket ürün ve hizmetleri ile gönüllü işlemlerde bulunarak, Şirket’e hesapları ile ilgili olarak vermiş oldukları bilgilerin bir kısmının veya tamamının, müşteriye kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmak amacıyla, Şirket hesaplarında ve bu hesaplarla ilgili işlemlerde kullanılmasına razı olurlar. Bu kapsamda Şirket, müşterilerinden topladığı bilgileri, kimliklerini ve irtibat bilgilerini doğrulamak, bu bilgiler ile ticari hesaplarını oluşturmak ve tanıtmak, bir hesap numarası ve güvenlik şifresi oluşturmak, hesap hareketliliğini devam ettirmek, müşterilerle hesapları hakkında iletişim kurmak, Şirket’in sunduğu hizmeti geliştirmek, müşterilerin araştırma deneyimlerine alışmak, müşterilerin ilgilenebileceği ek ürünler, hizmetler ve promosyonlar hakkında müşterileri bilgilendirmek, hesap açarken, doğum tarihi, eğitim, iş vb. nüfus bilgilerini değerlendirmek ve müşterilerin ticari deneyimlerini, yaklaşık yıllık gelirlerini, yaklaşık olarak net varlıklarını belirlemek için kullanabilir.

Müşteriler şahsi bilgilerini Şirket ile paylaşma konusunda gönüllü olduklarını kabul ederler. Bu bilgilerin toplanma amacı “Müşterini Tanı” standardını yakalamak ve müşterinin yaptığı işlemlerde güvenliğini sağlamaktır. Müşteriler Şirket’e kimlikleri hakkında gerçek, güncel ve doğru bilgi vermek ile yükümlüdürler. Hileli veya sahte davranış ve tutum içinde bulunmayacaklarını, bir başka şahsın kimliğine bürünmeyeceklerini veya bir başka bir şahsı taklit veya temsil etme amacı gütmeyeceklerini beyan etmek zorundadırlar.

Şirket, müşterilerinin gizli bilgilerinin sürekli olarak güvende tutulmasını sağlamak amacıyla, bilgi koruma politikasını sürekli güncellemekle yükümlü olduğunu taahhüt eder.

KATILIMCILARIMIZ ve ORTAKLARIMIZ

Şirket, müşterinin talep ettiği hizmet ya da ürünü temin etmek ya da müşterilere katılımcılarımızın teklif ettiği hizmet veya ürünlere katılma fırsatı sağlamak için gerekli olması halinde, müşterilerinbilgilerini katılımcılarla paylaşabilir. Şirket, müşterileri için değerli olabilen yüksek kalitede ürün ve hizmet sunan diğer şirketlerle, birleşik pazarlama anlaşması içeren ortaklık ve ittifak oluşturabilir. Bu husus müşterilere, en uygun ve kullanışlı teklifleri daha iyi anlamaimkanı verir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme

Trrealfx olarak güvenliğinize, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin de korunmasını kapsayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimiz Kanun’un 10. maddesi uyarınca yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde ilgili kişiler açısından “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda sayılan yatırım hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir aracı kurumdur.

Müşterilerimizin kişisel verileri, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yatırım hizmet ve faaliyetlerin Şirketimiz tarafından yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşterilerimizin kişisel verilerin gizliliği esastır. Bununla birlikte, Kanun uyarınca kişisel veriler, Müşterilerimizin bu konuda yazılı izinleri olmadıkça ancak yasayla açıkça yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlara, ilgili yasalardaki belirlenmiş olan yöntemlerle aktarılabilir. Müşterilerimizin kişisel verileri, SPK, 5549 sayılı Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlük, Şubeler, internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü olarak, elektronik yöntemlerle ve/veya yazılı belge alımı yöntemiyle toplanmaktadır.

Siz Sayın Müşterilerimiz Kanun’un 11. maddesi gereği Şirketimize başvurarak, sizinle ilgili kişisel verilerin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz

Katılımcı Olmayan Üçüncü Şahıslar

Yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece müşteri bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile kendi onayları olmaksızın paylaşılmamaktadır. Müşterilerin güvenliği, gizliliği ve mahremiyetinin korunması adına alınması gereken tüm önlemler en üst seviyededir.

Şirket, müşterilerinin şahsi bilgilerinin gizliliğini sağlamak amacıyla ve müşteri gizliliği için tasarlanmış olan bilgi koruma prosedürlerinin uygulanması konusunda mevcut tüm önlemleri almaktadır.

Şirket, yasal zorunluluk gerektiren özel durumlar veya müşterinin hesabını korumak ve şahsi bilgilerini güvenliğe almak amacıyla müşterinin kimliğine ilişkin yapılacak doğrulama çalışmaları gereksinimi haricinde, müşterilerinin açık ve yazılı rızası olmaksızın şahsi ve gizli bilgilerini hiçbir zaman bir üçüncü şahsa açıklamayacaktır.

Müşteri bilgileri, Şirket’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.

Ayrıca Şirket’in bazı işlerinin yürütülmesi için üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde karşılıklı olarak gizlilik hususu belirtilir.

Mesajlar

Şirket, finansal işlemler hakkında bilgi teklif etmek, bilgi vermek veya güncel promosyonlar ile ilgili bilgilendirmek amacı ile zaman zaman müşterileri ile telefon veya e-mail yolu ile irtibata geçebilir. Müşteriler, Şirket’e üye olurken onayladıkları şart ve koşullar ile kendileri ile bu tarz iletişimde bulunulmasına razı olduklarını onaylamış olurlar. Kendileri ile bu tarz bir iletişimde bulunulmasını istemeyen müşterilerimiz, herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir.

Mesajlar daha iyi müşteri memnuniyeti ve daha verimli bir işlem altyapısı sunmak amacıyla sadece Şirket yetkilileri tarafından gözden geçirmek ve saklamak için kullanılabilir. Söz konusu mesajlar, hiçbir şekilde kurum dışı yetkisiz kişiler ile paylaşılmaz.

Gizlilik Politikası’nda Değişmeler

Şirket, zaman zaman, bu Gizlilik Politikası’nda günün gereksinimleri, müşteri memnuniyeti ve kanuni sebeplerden dolayı güncellemeler yapabilir. Gizlilik Politikası’nın değişmesi durumunda, değişen Gizlilik Politikası hemen Şirket web sitesinde yayınlanır ve Şirket web sitesinde bu gibi değişikliklerin bilgisini açıklayan duyuru yapılır. Şirket, müşterilere , Şirket web sitesini kullanarak hangi bilgilerin saklandığı ve kullanıldığı hakkında gerekli her türlü desteği sağlamaktadır.